Przejdź do treści

Kim są: ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony?

Język ubezpieczeń ma w sobie sporo słów, których na pierwszy rzut oka nie rozumiemy, które zlewają się ze sobą. W dzisiejszym wpisie poznasz 3 słowa na literę U, które pojawiają się właściwie na każdej polisie: ubezpieczający, ubezpieczony i uposażony. Kim oni są? Koniecznie czytaj dalej 🙂

Ubezpieczający

Ubezpieczający to osoba zawierająca umowę ubezpieczenia, która tę umowę zawiera na swój własny rachunek (wtedy będzie również ubezpieczonym) lub na cudzy rachunek (czyli ubezpieczonym będzie inna osoba). Z ubezpieczającym wiąże się:

  • obowiązek opłacenia składki (lub składek w przypadku płatności ratalnej czy ubezpieczenia na życie),
  • przesyłanie mu informacje dotyczących polisy (jak choćby kwestia wznowienia ubezpieczenia samochodu),
  • obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży samochodu czy nieruchomości do towarzystwa ubezpieczeniowego.

W skrócie można też rzec, że ubezpieczający to ten, kto podpisuje zawieraną polisę.

Przykład nr 1

Magda trafiła do szpitala na operację wyrostka robaczkowego. Wie, że niebawem kończy się ubezpieczenie jej samochodu, dlatego prosi swoją siostrę Krystynę o zajęcie się tym tematem. Krystyna trafia do agenta i tam dowiaduje się, że musi coś podpisać. Faktycznie: ubezpieczoną na polisie będzie Magda, natomiast Krystyna pojawia się na polisie jako ubezpieczająca, czyli podpisująca polisę.

Przykład nr 2

Karolinie kończy się ubezpieczenie samochodu, dlatego kontaktuje się z agentem w celu wystawienia polisy. Przy podpisywaniu umowy zauważa, że przy swoich danych pojawiają się słowa: “ubezpieczający/ubezpieczony” i dopytuje o to agenta. Ten wyjaśnia, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. Karolina podpisuje polisę w swoim imieniu, dlatego jest podpisującą umowę (ubezpieczającą) oraz ubezpieczoną (będącą podmiotem umowy, właścicielką samochodu).

Ubezpieczony

Z kolei ubezpieczonym jest osoba objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach danej umowy ubezpieczenia, którą podpisał, wspomniany już wyżej, ubezpieczający. Niektóre definicje określają go jako osobę, na rzecz której zawarto polisę, czasem będzie to finansujący z umowy leasingu. W tych umowach to właśnie leasing jest właścicielem, a leasingobiorca będzie najczęściej występował jako użytkownik.

Zazwyczaj kwestia ubezpieczonego nie budzi wątpliwości, jednak warto dodać, że w polisach nieruchomości czy pojazdów istotne jest wykazanie wszystkich właścicieli na polisie jako ubezpieczonych (lub współubezpieczonych). W przypadku gdy samochód ma w dowodzie rejestracyjnym wymienionych trzech właścicieli, na polisie również powinni być ujęci wszyscy trzej jako ubezpieczeni. Z kolei w ubezpieczeniach podróżnych jako ubezpieczonych zaliczymy wszystkich wyjeżdżających na dany wyjazd, którzy chcą być ubezpieczeni na jednej polisie.

Przykład nr 3

Krystyna jest nauczycielką. Organizuje wycieczkę z uczniami do Energylandii. Jednak obawia się o ich zdrowie na miejscu, dlatego zawiera polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich uczestników wycieczki. Na tej polisie Krystyna widnieje jako ubezpieczająca, zaś ubezpieczonymi są wymienieni z imienia i nazwiska uczniowie oraz opiekunowie (wśród nich Krystyna).

Uposażony

Z pojęciem uposażony spotykamy się najczęściej w polisach na życie. Uposażony jest także nazywany beneficjentem, a przy tym wszystkim pojawia się jeszcze słowo uprawniony. Jak się w tym nie pogubić?

Uposażony to osoba wskazana w polisie przez ubezpieczonego do otrzymania świadczenia z tytułu jego śmierci. Warto to podkreślić, że tego uposażonego wskazujemy właśnie po to, by w razie mojej śmierci uposażony od razu mógł się starać o wypłatę tych środków. Dlatego to jest takie ważne? Bo uprawnionym do tej kwoty może być nie zawsze uposażony (jeśli go nie wskażemy lub umrze przed nami), tylko spadkobiercy – co sprawia, że uzyskanie tych środków będzie utrudnione. Jednocześnie warto wiedzieć, że uposażonym może być jakakolwiek osoba, którą uznamy za godną otrzymania kwoty z naszego ubezpieczenia. Zdarza się coraz częściej, że uposażonym wcale nie jest małżonek czy dziecko, ale kochanka, sąsiadka, współpracownik, księgowa czy inna osoba niezwiązana z nami więzami rodzinnymi.

Podkreślę w tym miejscu, że jeśli w polisie mamy świadczenia dotyczące partnera/małżonka, to aby móc z nich skorzystać, należy tego partnera wpisać z imienia i nazwiska na polisie. W przeciwnym wypadku jeśli nie jesteśmy w związku małżeńskim, żadne świadczenie nie będzie się nam należało. Opiszę to bardziej szczegółowo w przyszłości w tekście o pojęciach stricte w ubezpieczeniach na życie, natomiast po ostatnim pytaniu klienta chcę to w tym miejscu zaznaczyć.

Przykład nr 4

Marcin zawiera polisę na życie (jest ubezpieczającym i ubezpieczonym). Decyduje, że w razie jego śmierci środki zostaną wypłacone jego córce z poprzedniego związku, Barbarze. Jednocześnie chce, aby partnerką na polisie była Zofia, bo to właśnie w niej się zakochał i z nią rozpoczyna wspólne życie. Po dwóch latach od zawarcia polisy Zofia rodzi im syna Bartka. Marcin składa więc wniosek o wypłatę środków z tego tytułu. Jednocześnie Zofia po komplikacjach związanych z porodem zostaje w szpitalu na tydzień. Dlatego Marcin składa wniosek o kolejne świadczenie z tytułu pobytu partnerki w szpitalu. Gdy ich syn Bartek kończy 10 lat, Marcin ginie w wypadku samochodowym. Jako że od zawarcia polisy Marcin nie zgłosił zmiany uposażonej na polisie, to środki powinny zostać wypłacone Barbarze. Jednakże 2 lata przed śmiercią Marcina zmarła ona na raka, stąd środki z polisy Marcina zostaną rozdzielone pomiędzy spadkobierców.

Przykład nr 4 jest dość skomplikowany, ale jakże życiowy. Coraz częściej ludzie zmieniają partnerów, mają dzieci z poprzednich związków. Dlatego warto zaznaczyć, że partnera, jak i uposażonego, w polisie na życie możemy zmienić raz w roku. W jaki sposób? Zgłoś się osobiście do agenta, u którego zawarłeś polisę, lub do oddziału towarzystwa, w którym jest Twoja polisa.

Mózg paruje? Podsumujmy zatem 🙂

  1. Ubezpieczony podpisuje polisę, opłaca składkę, generalnie to ten człowiek kontaktuje się z agentem. Najczęściej jest on też ubezpieczonym.
  2. Ubezpieczony to ten, na rzecz którego zawiera się polisę. Przykłady: właściciel samochodu, nieruchomości czy osoba, której życie jest chronione w polisie na życie.
  3. Uposażony to wskazana przez ubezpieczonego osoba, która otrzyma świadczenie po śmierci ubezpieczonego. Czyli najczęściej będzie to żona po śmierci męża z jego polisy na życie.
  4. Podałam dziś 4 przykłady, które obrazują różnice między omawianymi pojęciami. Zerknij na nie, może coś z tego będzie jaśniejsze niż po podsumowaniu 🙂

A ja czekam na Wasze informacje, czy często zawieracie polisy na swoją rzecz (czyli jesteście ubezpieczającym i ubezpieczonym). A może to ktoś zawiera te polisy na siebie i na Was? 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *